ဗဟုသုတ

ပုံမှန်ဆိုရင် မေတ္တာသုတ် ကိုမနက် (၃)ခေါက် ည (၃)ခေါက် ပူဇော်ပါတယ်

Unicode

ပုံမှန်ဆိုရင် မေတ္တာသုတ် ကိုမနက် (၃)ခေါက် ည (၃)ခေါက် ပူဇော်ပါတယ်

အခု အဓိဌာန်တခုအနေနဲ့ ရွတ်မယ့် မေတ္တာသုတ်ရွတ်ပုံရွတ်နည်းအဆင့်ဆင့်ကို အားလုံးနဲ့အတူ ကုသိုလ်ယူ ပူဇော်လို့ရအောင် တင်ပေးလိုက်တာပါ

“မေတ္တာသုတ်ရွတ်ပုံ နည်းစနစ်”

တနင်္ဂနွေဂြိုလ်သက် ၆

တနင်္လာဂြိုလ်သက် ၁၅

အင်္ဂါဂြိုလ်သက် ၈

ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုလ်သက် ၁၇

စနေဂြိုလ်သက် ၁၀

ကြာသပတေးဂြိုလ်သက် ၁၉

ရာဟုဂြိုလ်သက် ၁၂

သောကြာဂြိလ်သက် ၂၁

(စုစုပေါင်းဂြိုလ်သက် ၁၀၈)

၁။ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ စရွတ်လျှင် မရွတ်မှီ

“တနင်္ဂနွေဂြိုလ်မင်းကြီးနှင့်တကွ

တနင်္ဂနွေသားသမီးများအားလုံး

၎င်းတို့၏ ကိုယ်စောင့်နတ်များအားလုံး၊

အရှေ့မြောက်အရပ်၌ ရှိသော အာကာသစိုး၊ ရက္ခစိုး၊ ဘုမ္မစိုး နတ်များအားလုံး၊ ဘေးရန်ခပ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ၊ ဆင်းရဲခပ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ၊ ဒေါသခပ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ၊နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေ”ဟူ၍ စတင် ရွတ်ဆိုပြီးမှ မေတ္တာသုတ်ကို ၆ ခေါက် စပြီးရွတ်ပါ၊

ပြီးလျှင် သာဓု ၃ ကြိမ်ခေါ်ဆိုပါ။

၂။ တနင်္လာနေ့မှာ စရွတ်လျှင် မရွတ်မှီ

“တနင်္လာဂြိုလ်မင်းကြီးနှင့်တကွ တနင်္လာသားသမီးများအားလုံး ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စောင့်နတ်များအားလုံး၊

အရှေ့အရပ်၌ရှိသော အာကာသစိုး၊ ရက္ခစိုး၊ ဘုမ္မစိုး နတ်များအားလုံး၊ ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ၊ ဆင်းရဲခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ၊ ဒေါသခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ၊ နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းကြပါစေ”ဟူ၍ စတင် ရွတ်ဆိုပြီးမှ မေတ္တာသုတ်ကို ၁၅ ခေါက် စပြီးရွတ်ပါ၊

ပြီးလျှင် သာဓု ၃ ကြိမ်ခေါ်ဆိုပါ။

၃။ အင်္ဂါနေ့မှာ စရွတ်လျှင် မရမရွတ်မှီ”အင်္ဂါဂြိုလ်မင်းကြီးနှင့်တကွ အင်္ဂါသားသမီးများအားလုံး ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စောင့်နတ်များအားလုံး၊

အရှေ့တောင်အရပ်၌ရှိသော အာကာသစိုး၊ ရက္ခစိုး၊ ဘုမ္မစိုး နတ်များအားလုံး၊ ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ၊ ဆင်းရဲခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ၊ ဒေါသခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ၊ နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းကြပါစေ”ဟူ၍ စတင် ရွတ်ဆိုပြီးမှ မေတ္တာသုတ်ကို ၈ ခေါက် စပြီးရွတ်ပါ၊

ပြီးလျှင် သာဓု ၃ ကြိမ်ခေါ်ဆိုပါ။

၄။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက်အာရုံတက်မှ နေ့လည် ၁၂ နာရီ မထမထိုးမီရွတ်လျှင် မရွတ်မှီ

“ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုလ်မင်းကြီးနှင့်တကွ ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးများအားလုံး၊ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စောင့်နတ်များအားလုံး၊ တောင်အရပ်၌ရှိသော အာကာသစိုး၊ ရက္ခစိုး၊ ဘုမ္မစိုး နတ်များအားလုံး၊

ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ၊ ဆင်းရဲခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ၊ ဒေါသခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ၊ နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းကြပါစေ”ဟူ၍ စတင် ရွတ်ဆိုပြီးမှ မေတ္တာသုတ်ကို ၁၇ ခေါက် စပြီးရွတ်ပါ၊

ပြီးလျှင် သာဓု ၃ ကြိမ်ခေါ်ဆိုပါ။

၅။ ရာဟုဂြိုလ်အတွက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီမှ ည ၁၂ နာရီအတွင်း၊ စရွတ်လျှင် မရွတ်မှီ

“ရာဟုဂြိုလ်မင်းကြီးနှင့်တကွ ရာဟု သားသမီးများအားလုံး၊ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စောင့်နတ်များအားလုံး၊ အနောက်မြောက်အရပ်၌ ရှိသော အာကာသစိုး၊ ရက္ခစိုး၊ ဘုမ္မစိုး နတ်များအားလုံး၊

ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ၊ ဆင်းရဲခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ၊ ဒေါသခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ၊ နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းကြပါစေ”ဟူ၍ စတင် ရွတ်ဆိုပြီးမှ မေတ္တာသုတ်ကို ၁၂ ခေါက် စပြီးရွတ်ပါ၊

ပြီးလျှင် သာဓု ၃ ကြိမ်ခေါ်ဆိုပါ။

၆။ ကြာသပတေးနေ့မှာ စရွတ်လျှင် မရွတ်မှီ  “ကြာသပတေးဂြိုလ်မင်းကြီးနှင့်တကွ ကြာသပတေး သားသမီးများအားလုံး၊ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စောင့်နတ်များအားလုံး၊

အနောက်အရပ်၌ ရှိသော အာကာသစိုး၊ ရက္ခစိုး၊ ဘုမ္မစိုး နတ်များအားလုံး၊ ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ၊ ဆင်းရဲခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ၊ ဒေါသခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ၊ နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းကြပါစေ”ဟူ၍ စတင် ရွတ်ဆိုပြီးမှ မေတ္တာသုတ်ကို ၁၉ ခေါက် စပြီးရွတ်ပါ၊

ပြီးလျှင် သာဓု ၃ ကြိမ်ခေါ်ဆိုပါ။

၇။ သောကြာနေ့မှာ စရွတ်လျှင် မရွတ်မှီ”သောကြာဂြိုလ်မင်းကြီးနှင့်တကွ သောကြာ သားသမီးများအားလုံး၊ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စောင့်နတ်များအားလုံး၊ မြောက်အရပ်၌ရှိသော အာကာသစိုး၊ ရက္ခစိုး၊ ဘုမ္မစိုး နတ်များအားလုံး၊ ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ၊ ဆင်းရဲခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ၊ ဒေါသခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ၊ နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းကြပါစေ”ဟူ၍ စတင် ရွတ်ဆိုပြီးမှ မေတ္တာသုတ်ကို ၂၁ ခေါက် စပြီးရွတ်ပါ၊

ပြီးလျှင် သာဓု ၃ ကြိမ်ခေါ်ဆိုပါ။

၈။ စနေ့မှာ စရွတ်လျှင် မရွတ်မှီ “စနေဂြိုလ်မင်းကြီးနှင့်တကွ စနေ သားသမီးများအားလုံး၊ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စောင့်နတ်များအားလုံး၊ အနောက်တောင်အရပ်၌ရှိသော အာကာသစိုး၊ ရက္ခစိုး၊ ဘုမ္မစိုး နတ်များအားလုံး၊ ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ ဆင်းရဲခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ၊ ဒေါသခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ၊ နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းကြပါစေ”ဟူ၍ စတင် ရွတ်ဆိုပြီးမှ မေတ္တာသုတ်ကို ၁၀ ခေါက် စပြီးရွတ်ပါ၊

ပြီးလျှင် သာဓု ၃ ကြိမ်ခေါ်ဆိုပါ။

မှတ်ချက်။   ။

၁။ ကြိုက်ရာနေ့မှာ အထက်ပါအတိုင်း သက်ဆိုင်ရာ နေ့၏ ဂြိုလ်သက်အတိုင်း စတင်ရွတ်ဆိုနိူင်ပါသည်။

၂။ တစ်နေ့ခြင်းလည်း ရွတ်နိူင်ပါသည်။

၃။ တစ်နေ့တည်း ဂြိုလ်သက်စုံအောင် ရွတ်ဆိုနိူင်ပါကလည်း စသည့်နေ့၊ စသည့်ဂြိုလ်မှ ဆုံးအောင်၊ ၁၀၈ ခေါက်ပြည့်အောင် ရွတ်ဆိုနိူင်ပါသည်။

၄။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတော့ နေ့လည် ၁၂ နာရီ မထိုးမီ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အတွက် အပြီးရွတ်၍၊ နေ့လည် ၁၂ နာရီ နောက်ပိုင်းမှာ ရာဟူဂြိုလ်အတွက် ရွတ်ပေးရပါမည်။

၅။ ရန်ဖြစ်စရာကိစ္စများ၊ စကားအခြေအတင် ပြောရခြင်းများ ပေါ်ပေါက်လာပြီး အစမ်းသပ် ခံရပါလိမ့်မည်၊

၆။ မေတ္တာဖြင့် သီးခံပြီး ရှောင်ရှားပေးခြင်း၊ ပြန်မပြောခြင်းဖြင့် ရန်ကိုရှောင်ရပါမည်။

၇။ ပြိုင်လာလျှင် အရှုံးပေးခြင်း နည်းကိုသာ ရွေးချယ်ရပါမည်၊

၈။ ဤမေတ္တာကျင့်စဉ်မှာ အစမ်းသပ် ခံရပြီးမှသာလျှင် အဆင့် တက်မည်ဖြစ်၍ သတိထားပြီး ရန်ကိုရှောင်ပေးပါ။

၉။ ရရှိလာမည့် အကျိုးကျေးဇူးမျာမှာ

(၁) မေတ္တာသုတ် ရွတ်ဆိုမည့် ရှေ့တည့်တည့်တွင် သောက်ရေထား၍ မောသည့်အခါ ထိုရေကိုသောြက်ခင်းဖြင့် မည်သည့်ဘေး ပယောဂရောဂါဆိုးများ မကျရောက်နိူင်တော့ပါ။

(၁) ၄၅ ရက် အတွင်းမှာပင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ စတင်ပေါ်ပေါက်တတ်ပါသည်။

(၂) ဆက်လက် ကျင့်ကြံနိူင်ပါက ၃ နှစ်အတွင်း ယခုဘဝ တစ်သက်စာအတွက် စားဝတ်နေရေးကိစ္စများအတွက် မပူမပင် မကြောင့်မကြမတောင့်တရဘဲ အားလုံးပြည့်စုံပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။

(၃) ရွတ်ဆဲကာလ တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်တွင် ရွတ်ဆို၍ အလွန်ကောင်းမွန်လာပြီး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ချမ်းသာခြင်းများဖြစ်ပေါ်လာ၍ စတုတ္တဈာန်အဆင့်ကိုပင်ရရှိနိူင်ပါသည်။

(၄) ထိုမှတစ်ဆင့် ဝိပဿနာကူး၍အားထုတ်ခဲ့ပါက လွယ်ကူလျင်မြန်စွာတရားထူးတရားမြတ်ကို သေချာပေါက် ရရှိနိူင်ပါသည်။

စာဖတ်သူအပေါင်းကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စာဖတ်သူပရိတ်သတ်ကြီး သဘောကျနှစ်သက်ခဲ့ရင် (Share)မျှဝေပေးခဲ့ကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။

မူရင်းရေးသားသူအား လေးစားစွာဖြင့် Credit ပေးပါတယ်

အရှင်သူရိယ ပြန်လည်မျှဝေသည်

Zawgyi

ပုံမွန္ဆိုရင္ ေမတၱာသုတ္ ကိုမနက္ (၃)ေခါက္ ည (၃)ေခါက္ ပူေဇာ္ပါတယ္

အခု အဓိဌာန္တခုအေနနဲ႕ ႐ြတ္မယ့္ ေမတၱာသုတ္႐ြတ္ပုံ႐ြတ္နည္းအဆင့္ဆင့္ကို အားလုံးနဲ႕အတူ ကုသိုလ္ယူ ပူေဇာ္လို႔ရေအာင္ တင္ေပးလိုက္တာပါ

“ေမတၱာသုတ္႐ြတ္ပုံ နည္းစနစ္”

တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္သက္ ၆

တနလၤာၿဂိဳလ္သက္ ၁၅

အဂၤါၿဂိဳလ္သက္ ၈

ဗုဒၶဟူးၿဂိဳလ္သက္ ၁၇

စေနၿဂိဳလ္သက္ ၁၀

ၾကာသပေတးၿဂိဳလ္သက္ ၁၉

ရာဟုၿဂိဳလ္သက္ ၁၂

ေသာၾကာၿဂိလ္သက္ ၂၁

(စုစုေပါင္းၿဂိဳလ္သက္ ၁၀၈)

၁။ တနဂၤေႏြေန႕မွာ စ႐ြတ္လွ်င္ မ႐ြတ္မွီ

“တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္မင္းႀကီးႏွင့္တကြ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအားလုံး

၎တို႔၏ ကိုယ္ေစာင့္နတ္မ်ားအားလုံး၊

အေရွ႕ေျမာက္အရပ္၌ ရွိေသာ အာကာသစိုး၊ ရကၡစိုး၊ ဘုမၼစိုး နတ္မ်ားအားလုံး၊ ေဘးရန္ခပ္သိမ္းၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ဆင္းရဲခပ္သိမ္းၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ေဒါသခပ္သိမ္းၿငိမ္းၾကပါေစ၊ႏွလုံးစိတ္ဝမ္းေအးခ်မ္းၾကပါေစ”ဟူ၍ စတင္ ႐ြတ္ဆိုၿပီးမွ ေမတၱာသုတ္ကို ၆ ေခါက္ စၿပီး႐ြတ္ပါ၊

ၿပီးလွ်င္ သာဓု ၃ ႀကိမ္ေခၚဆိုပါ။

၂။ တနလၤာေန႕မွာ စ႐ြတ္လွ်င္ မ႐ြတ္မွီ

“တနလၤာၿဂိဳလ္မင္းႀကီးႏွင့္တကြ တနလၤာသားသမီးမ်ားအားလုံး ၎တို႔၏ ကိုယ္ေစာင့္နတ္မ်ားအားလုံး၊

အေရွ႕အရပ္၌ရွိေသာ အာကာသစိုး၊ ရကၡစိုး၊ ဘုမၼစိုး နတ္မ်ားအားလုံး၊ ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ေဒါသခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ႏွလုံးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ”ဟူ၍ စတင္ ႐ြတ္ဆိုၿပီးမွ ေမတၱာသုတ္ကို ၁၅ ေခါက္ စၿပီး႐ြတ္ပါ၊

ၿပီးလွ်င္ သာဓု ၃ ႀကိမ္ေခၚဆိုပါ။

၃။ အဂၤါေန႕မွာ စ႐ြတ္လွ်င္ မရမ႐ြတ္မွီ”အဂၤါၿဂိဳလ္မင္းႀကီးႏွင့္တကြ အဂၤါသားသမီးမ်ားအားလုံး ၎တို႔၏ ကိုယ္ေစာင့္နတ္မ်ားအားလုံး၊

အေရွ႕ေတာင္အရပ္၌ရွိေသာ အာကာသစိုး၊ ရကၡစိုး၊ ဘုမၼစိုး နတ္မ်ားအားလုံး၊ ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ေဒါသခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ႏွလုံးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ”ဟူ၍ စတင္ ႐ြတ္ဆိုၿပီးမွ ေမတၱာသုတ္ကို ၈ ေခါက္ စၿပီး႐ြတ္ပါ၊

ၿပီးလွ်င္ သာဓု ၃ ႀကိမ္ေခၚဆိုပါ။

၄။ ဗုဒၶဟူးေန႕ နံနက္အာ႐ုံတက္မွ ေန႕လည္ ၁၂ နာရီ မထမထိုးမီ႐ြတ္လွ်င္ မ႐ြတ္မွီ

“ဗုဒၶဟူးၿဂိဳလ္မင္းႀကီးႏွင့္တကြ ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ားအားလုံး၊ ၎တို႔၏ ကိုယ္ေစာင့္နတ္မ်ားအားလုံး၊ ေတာင္အရပ္၌ရွိေသာ အာကာသစိုး၊ ရကၡစိုး၊ ဘုမၼစိုး နတ္မ်ားအားလုံး၊

ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ေဒါသခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ႏွလုံးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ”ဟူ၍ စတင္ ႐ြတ္ဆိုၿပီးမွ ေမတၱာသုတ္ကို ၁၇ ေခါက္ စၿပီး႐ြတ္ပါ၊

ၿပီးလွ်င္ သာဓု ၃ ႀကိမ္ေခၚဆိုပါ။

၅။ ရာဟုၿဂိဳလ္အတြက္ ဗုဒၶဟူးေန႕ ေန႕လည္ ၁၂ နာရီမွ ည ၁၂ နာရီအတြင္း၊ စ႐ြတ္လွ်င္ မ႐ြတ္မွီ

“ရာဟုၿဂိဳလ္မင္းႀကီးႏွင့္တကြ ရာဟု သားသမီးမ်ားအားလုံး၊ ၎တို႔၏ ကိုယ္ေစာင့္နတ္မ်ားအားလုံး၊ အေနာက္ေျမာက္အရပ္၌ ရွိေသာ အာကာသစိုး၊ ရကၡစိုး၊ ဘုမၼစိုး နတ္မ်ားအားလုံး၊

ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ေဒါသခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ႏွလုံးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ”ဟူ၍ စတင္ ႐ြတ္ဆိုၿပီးမွ ေမတၱာသုတ္ကို ၁၂ ေခါက္ စၿပီး႐ြတ္ပါ၊

ၿပီးလွ်င္ သာဓု ၃ ႀကိမ္ေခၚဆိုပါ။

၆။ ၾကာသပေတးေန႕မွာ စ႐ြတ္လွ်င္ မ႐ြတ္မွီ  “ၾကာသပေတးၿဂိဳလ္မင္းႀကီးႏွင့္တကြ ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ားအားလုံး၊ ၎တို႔၏ ကိုယ္ေစာင့္နတ္မ်ားအားလုံး၊

အေနာက္အရပ္၌ ရွိေသာ အာကာသစိုး၊ ရကၡစိုး၊ ဘုမၼစိုး နတ္မ်ားအားလုံး၊ ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ေဒါသခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ႏွလုံးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ”ဟူ၍ စတင္ ႐ြတ္ဆိုၿပီးမွ ေမတၱာသုတ္ကို ၁၉ ေခါက္ စၿပီး႐ြတ္ပါ၊

ၿပီးလွ်င္ သာဓု ၃ ႀကိမ္ေခၚဆိုပါ။

၇။ ေသာၾကာေန႕မွာ စ႐ြတ္လွ်င္ မ႐ြတ္မွီ”ေသာၾကာၿဂိဳလ္မင္းႀကီးႏွင့္တကြ ေသာၾကာ သားသမီးမ်ားအားလုံး၊ ၎တို႔၏ ကိုယ္ေစာင့္နတ္မ်ားအားလုံး၊ ေျမာက္အရပ္၌ရွိေသာ အာကာသစိုး၊ ရကၡစိုး၊ ဘုမၼစိုး နတ္မ်ားအားလုံး၊ ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ေဒါသခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ႏွလုံးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ”ဟူ၍ စတင္ ႐ြတ္ဆိုၿပီးမွ ေမတၱာသုတ္ကို ၂၁ ေခါက္ စၿပီး႐ြတ္ပါ၊

ၿပီးလွ်င္ သာဓု ၃ ႀကိမ္ေခၚဆိုပါ။

၈။ စေန႕မွာ စ႐ြတ္လွ်င္ မ႐ြတ္မွီ “စေနၿဂိဳလ္မင္းႀကီးႏွင့္တကြ စေန သားသမီးမ်ားအားလုံး၊ ၎တို႔၏ ကိုယ္ေစာင့္နတ္မ်ားအားလုံး၊ အေနာက္ေတာင္အရပ္၌ရွိေသာ အာကာသစိုး၊ ရကၡစိုး၊ ဘုမၼစိုး နတ္မ်ားအားလုံး၊ ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ေဒါသခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ႏွလုံးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ”ဟူ၍ စတင္ ႐ြတ္ဆိုၿပီးမွ ေမတၱာသုတ္ကို ၁၀ ေခါက္ စၿပီး႐ြတ္ပါ၊

ၿပီးလွ်င္ သာဓု ၃ ႀကိမ္ေခၚဆိုပါ။

မွတ္ခ်က္။   ။

၁။ ႀကိဳက္ရာေန႕မွာ အထက္ပါအတိုင္း သက္ဆိုင္ရာ ေန႕၏ ၿဂိဳလ္သက္အတိုင္း စတင္႐ြတ္ဆိုနိူင္ပါသည္။

၂။ တစ္ေန႕ျခင္းလည္း ႐ြတ္နိူင္ပါသည္။

၃။ တစ္ေန႕တည္း ၿဂိဳလ္သက္စုံေအာင္ ႐ြတ္ဆိုနိူင္ပါကလည္း စသည့္ေန႕၊ စသည့္ၿဂိဳလ္မွ ဆုံးေအာင္၊ ၁၀၈ ေခါက္ျပည့္ေအာင္ ႐ြတ္ဆိုနိူင္ပါသည္။

၄။ ဗုဒၶဟူးေန႕မွာေတာ့ ေန႕လည္ ၁၂ နာရီ မထိုးမီ ဗုဒၶဟူးေန႕အတြက္ အၿပီး႐ြတ္၍၊ ေန႕လည္ ၁၂ နာရီ ေနာက္ပိုင္းမွာ ရာဟူၿဂိဳလ္အတြက္ ႐ြတ္ေပးရပါမည္။

၅။ ရန္ျဖစ္စရာကိစၥမ်ား၊ စကားအေျခအတင္ ေျပာရျခင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး အစမ္းသပ္ ခံရပါလိမ့္မည္၊

၆။ ေမတၱာျဖင့္ သီးခံၿပီး ေရွာင္ရွားေပးျခင္း၊ ျပန္မေျပာျခင္းျဖင့္ ရန္ကိုေရွာင္ရပါမည္။

၇။ ၿပိဳင္လာလွ်င္ အရႈံးေပးျခင္း နည္းကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္ရပါမည္၊

၈။ ဤေမတၱာက်င့္စဥ္မွာ အစမ္းသပ္ ခံရၿပီးမွသာလွ်င္ အဆင့္ တက္မည္ျဖစ္၍ သတိထားၿပီး ရန္ကိုေရွာင္ေပးပါ။

၉။ ရရွိလာမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ာမွာ

(၁) ေမတၱာသုတ္ ႐ြတ္ဆိုမည့္ ေရွ႕တည့္တည့္တြင္ ေသာက္ေရထား၍ ေမာသည့္အခါ ထိုေရကိုေသာၾက္ခင္းျဖင့္ မည္သည့္ေဘး ပေယာဂေရာဂါဆိုးမ်ား မက်ေရာက္နိူင္ေတာ့ပါ။

(၁) ၄၅ ရက္ အတြင္းမွာပင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား စတင္ေပၚေပါက္တတ္ပါသည္။

(၂) ဆက္လက္ က်င့္ႀကံနိူင္ပါက ၃ ႏွစ္အတြင္း ယခုဘဝ တစ္သက္စာအတြက္ စားဝတ္ေနေရးကိစၥမ်ားအတြက္ မပူမပင္ မေၾကာင့္မၾကမေတာင့္တရဘဲ အားလုံးျပည့္စုံၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

(၃) ႐ြတ္ဆဲကာလ တစ္ေန႕ေန႕ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ႐ြတ္ဆို၍ အလြန္ေကာင္းမြန္လာၿပီး စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း ကိုယ္၏ခ်မ္းသာျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာ၍ စတုတၱဈာန္အဆင့္ကိုပင္ရရွိနိူင္ပါသည္။

(၄) ထိုမွတစ္ဆင့္ ဝိပႆနာကူး၍အားထုတ္ခဲ့ပါက လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာတရားထူးတရားျမတ္ကို ေသခ်ာေပါက္ ရရွိနိူင္ပါသည္။

စာဖတ္သူအေပါင္းကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္ႀကီး သေဘာက်ႏွစ္သက္ခဲ့ရင္ (Share)မွ်ေဝေပးခဲ့ၾကဖို႔ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

မူရင္းေရးသားသူအား ေလးစားစြာျဖင့္ Credit ေပးပါတယ္

အရွင္သူရိယ ျပန္လည္မွ်ေဝသည္