ဗဟုသုတ

မြန်မာ့ဂဏန်းသင်္ချာမှာ ကုဋေပြီးရင် ဘာလာလဲဆိုတာ သိချင်သူများအတွက်

ယူနီကုဒ်ဖြင့် ဖတ်ရန်

မြန်မာ့ဂဏန်းသင်္ချာမှာ ကုဋေပြီးရင် ဘာလာလဲ။ ငယ်၊ စဉ်၊ ကြီး၊ လိုက်ဆိုရသော် ခု၊ ဆယ်၊ ရာ၊ ထောင်၊ သောင်း၊ သိန်း၊ သန်း၊ ကုဋေ၊ ကောဋိ၊ ပကောဋိ၊ ကောဋိပကောဋိ

နဟုတံ၊ နိန္နဟုတံ၊ အက္ခေဘိဏီ၊ ဗိန္ဒု၊ အဗ္ဗုဒ၊ နိရဗ္ဗုဒ၊ အဗဗ၊ အဋဋ၊ သောကန္ဓိက၊ ဥပ္ပလ၊ ကုမုဒ၊ ပဒုမ၊ ပုဏ္ဍရိက၊ ကထာန၊ မဟာကထာန၊ အသင်္ချေယျဆိုပြီးရှိပါတယ်။ ‘ခု’ကနေ ‘ကုဋေ’အထိကို သုညတစ်လုံးစီတိုးခြင်းဖြင့် သွားပါတယ်။

ဆယ်=10၊ ရာ=100၊ ထောင်=1000၊ သောင်း=10000၊ သိန်း=100000၊ သန်း=1000000၊ ကုဋေ=10000000 ဆိုပြီး သုညတစ်လုံးစီတိုးခြင်းဖြင့် အစဉ်လိုက်သွားပါတယ်။ ကုဋေပြီးလို့ ကောဋိကနေ အသင်္ချေယအထိက အဆင့်တစ်ခုတက်တိုင်း သုည (၇)လုံးစီ တိုးရပါတယ်။

ဆိုပြီး အဆင့်တစ်ဆင့်တက်တိုင်း သုည (၇) လုံးစီတိုးပြီး တက်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်အသင်္ချေဆိုရင် တန်ဖိုးအားဖြင့် 1×10^140 (၁ရဲ့နောက်မှာ သုညအလုံး ၁၄၀)နဲ့ ညီမျှပါတယ်။ သင်္ချာကြီး (၈)မျိုး – (1)သတေကာဋိ =ကုဋေတစ်ရာ 1နောက်မှ သုည 9လုံးရှိသောအရေအတွက်။

(2)ပကောဋိ =1နောက်မှ သုည 14လုံးရှိသောအရေအတွက်။ (3) ကောဋိပကောဋိ =1နောက်မှ သုည 21လုံးရှိသောအရေအတွက်။ (4)နဟုတ =1နောက်မှ သုည 28လုံးရှိသောအရေအတွက်။ (5)နိန္နဟုတ =1နောက်မှ သုည 35လုံးရှိသောအရေအတွက်။

(6)နိရဗ္ဗုဒ =1နောက်မှ သုည 36လုံးရှိသောအရေအတွက်။ (7)အက္ခောဘိဏီ =1နောက်မှ သုည 42လုံးရှိသောအရေတွက်။ (8) အသင်္ချေယျ =1နောက်မှ သုည 140လုံးရှိသော အရေအတွက်။ “အသင်္ချေ ရေတွက်ပုံ” -ဗုဒ္ဓဘာသာတို့အနေဖြင့်

လေးအသင်္ချေနှင့်ကမ္ဘာတစ်သိန်း ဟူသောစကားကို လူတိုင်းကြားဖူး၍ နားလည်းယဉ်နေလောက်ပေ၏။ သို့သော် အဓိပ္ပါယ်ကိုကား နားမလည်သူကများ၏။ အဓိက နားမလည်နိုင်သောစကားလုံးမှာ အသင်္ချေ သို့မဟုတ် အသင်္ချေယျဟူသော စကားပင် အဓိကဖြစ်၏။

သို့အတွက် အသင်္ချေ၏အဓိပ္ပါယ် သို့မဟုတ် ၎င်း၏တန်ဖိုးကို တွက်ပြပါအံ့။ တစ်အသင်္ချေဆိုသည်မှာ တစ်နောက် သုညအလုံးပေါင်း ၁၄၀ရှိသည်ဟု ဦးစွာမှတ်သားထားစေလိုပါ၏။ အဘယ့်ကြောင့် ၁၄၀ ရှိရသနည်း။ တွက်ပြပေးပါမည်။ လက်တွေ့ရေတွက်ကြည့်ကြပါစို့။

“ခု၊ ဆယ်၊ ရာ၊ ထောင်”မှစ၍ “အသင်္ချေယျ”ထိအောင် ရေတွက်ပုံံကို အရင်သိရာ၏။ ၎င်းကို အစဉ်လိုက် ရေတွက်သော် “ခု၊ ဆယ်၊ ရာ၊ ထောင်၊ သောင်း၊ သိန်း၊ သန်း၊ ကုဋေ၊ကောဋိ၊ ပကောဋိ၊ ကောဋိပကောဋိ၊ နဟုတံ၊ နိန္နဟုတံ၊ အက္ခေဘိဏီ၊ ဗိန္ဒု၊ အဗ္ဗုဒ၊ နိရဗ္ဗုဒ၊ အဗဗ၊ အဋဋ

သောကန္ဓိက၊ ဥပ္ပလ၊ ကုမုဒ၊ ပဒုမ၊ ပုဏ္ဍရိက၊ ကထာန၊ မဟာကထာန၊ အသင်္ချေယျ” (၂၇ လုံးရှိ၏)ဟူ၍ အစဉ်အတိုင်းaရတွက်ရ၏။ ရေတွက်ပုံမှာ ‘ခု’မှ ကုဋေအထိကို သုည ၁လုံးစီသာ တိုးရာ၏။ ဥပမာ – ၁=တစ်ခု၊ ၁၀=တစ်ဆယ်၊ ၁၀၀=တစ်ရာ၊ ၁၀၀၀=တစ်ထောင်

၁၀၀၀၀=တစ်သောင်း၊ ၁၀၀၀၀၀=တစ်သိန်း၊ ၁၀၀၀၀၀၀ =တစ်သန်း၊ ၁၀၀၀၀၀၀၀=တစ်ကုဋေ ဤလောက်ထိ အားလုံးနားလည်ပြီးသားဖြစ်၏။ သို့သော် ကောဋိမှစ၍ ရေတွက်ပုံကိုမူ အလှမ်းဝေးကြ၏။ ရေတွက်ပုံမှာ ကောဋိမှ အသင်္ချေယျထိကိုမူ သုည ၇လုံးစီ တိုးရာ၏။

ဥပမာ – ၁၀,၀၀၀,၀၀၀=တစ်ကုဋေ၊ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ =ဆယ်ကုဋေ(သုညတစ်လုံးတိုး)၊ ၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ =ကုဋေတစ်ရာ(သုညနှစ်လုံးတိုး)၊ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ =ကုဋေတစ်ထောင် (သုံးလုံးတိုး)၊ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ =ကုဋေတစ်သောင်း(လေးလုံးတိုး)

၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ =ကုဋေတစ်သိန်း (ငါးလုံးတိုး)၊ ၁၀၀၀၀၀၀၀,၀၀၀၀၀၀ =ကုဋေတစ်သန်း(ခြောက်လုံးတိုး)၊ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ =တစ်ကောဋိ(ခုနစ်လုံးတိုး) စသဖြင့် ကောဋိမှ ပကောဋိသို့လည်း ဤနည်းအတိုင်း သုညခုနစ်လုံးတိုးပေးခြင်းဖြင့် ရေတွက်၏။

ဥပမာ- တစ်ကောဋိကို သုညတစ်လုံးတိုးသော် ဆယ်ကောဋိ၊ နှစ်လုံးတိုးသော် ကောဋိတစ်ရာ (နားလည်ပါအံ့)၊ သုံးလုံးတိုးသော် ကောဋိတစ်ထောင်၊ လေးလုံးတိုးသော် ကောဋိတစ်သောင်း၊ ငါးလုံးတိုးသော် ကောဋိတစ်သိန်း၊ ခြောက်လုံးတိုးသော် ကောဋိတစ်သန်း

ခုနစ်လုံးတိုးသော် ပကောဋိ (နားလည်ပါအံ့)။ ဤနည်းအတိုင်း ပကောဋိမှ ကောဋိပကောဋိ၊ ကောဋိပကောဋိမှ နဟုတံ စသဖြင့် နောက်ဆုံး ၂၇ကြိမ်မြောက် အသင်္ချေယျ အထိ ဤနည်းအတိုင်း သုညတစ်လုံးချင်းစီတိုးလာ၍ ခုနစ်လုံးမြောက်သော် နောက်တန်ဖိုးပြောင်းပေးရ၏။

ဤနည်းအတိုင်း ရေတွက်လာသော် အသင်္ချယျ သို့ရောက်သော် သုညအလုံးပေါင်း ၁၄၀ရှိသည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် တစ်အသင်္ချေယျ၏အရေအတွက်သည် တစ်နောက် သုညအလုံးပေါင်း (၁၄၀)ရှိသည်ဟု ဆိုခြင်းဖြစ်၏။ ထိုကြောင့် အသင်္ချေယျ၏ တန်ဖိုးအရေအတွက်မှာ

လွန်စွာများပြားလှတော့၏။ အသင်္ချေယျ၏ တန်ဖိုးများပြားပုံကို နမူနာသာဓကတစ်ခု ပြထား၏။ ဦးစွာ ဝါးအလုံးပေါင်း ၆၀ကို စည်းထား၏။ ထိုအလုံး ၆၀ပါသော ဝါးစည်းကို ခါးမှ အပိုင်းပေါင်း ၆၀ပိုင်းဖြတ်မည်ဖြစ်၏။ ထိုသို့ပိုင်းဖြတ်ပြီး၍ ရသောအစည်းပိုင်းတို ၆၀ကို ခရီးလမ်းဆုံ

လမ်းမအလယ်မှာ ထားရာ၏၊ ထိုဝါးအစည်းပုံအား ဆင်၊ မြင်း၊ ရထား၊ စစ်သည်ဗိုလ်ပါရဲမက်အပေါင်းများက ထောင်းထောင်း ညက်ညက်ကြေအောင် နင်းချေဖြတ်ဆီးသွားသောအခါ ထိုဝါးအစည်းပုံသည် မှုန့်မှုန့်ညက်ညက်ကြေသွား၏။ ထိုဝါးပုံမှ ကြေညက်သွားသော ဝါးမှုန်များကို

ရေတွက်သော် ၁၄ ခုမြောက်သော အက္ခေဘိဏီမျှသာ ရှိသေးသည်ဟုဆို၏။ သို့ဆိုလျှင် အသင်္ချေယျ၏တန်ဖိုးကား မည်မျှပင် များပြားနေမည်နည်းဟုတွေးရင်း ဘုရားရဟန္တာတို့၏ ကြီးမြတ်လှသောဉာဏ်တော်အား အံ့သြလေးစား ချီးကျူးပူဇော်ရင်း။ ChitthuMin လေးစားစွာဖြင့် ခရက်ဒစ်

Zawgyi

မြန်မာ့ဂဏန်းသင်္ချာမှာ ကုဋေပြီးရင် ဘာလာလဲ သိချင်သူများအတွက်

မြန်မာ့ဂဏန်းသင်္ချာမှာ ကုဋေပြီးရင် ဘာလာလဲ။ (Zawgyi Code ဖြင့် ဖတ်မရသူများအတွက် အောက်တွင် ယူနီကုဒ်ဖြင့် ဖော်ပြထားရှိပါသည်) ငယ်၊ စဉ်၊ ကြီး၊ လိုက်ဆိုရသော် ခု၊ ဆယ်၊ ရာ၊ ထောင်၊ သောင်း၊ သိန်း၊ သန်း၊ ကုဋေ၊ ကောဋိ၊ ပကောဋိ၊ ကောဋိပကောဋိ

နဟုတံ၊ နိန္နဟုတံ၊ အက္ခေဘိဏီ၊ ဗိန္ဒု၊ အဗ္ဗုဒ၊ နိရဗ္ဗုဒ၊ အဗဗ၊ အဋဋ၊ သောကန္ဓိက၊ ဥပ္ပလ၊ ကုမုဒ၊ ပဒုမ၊ ပုဏ္ဍရိက၊ ကထာန၊ မဟာကထာန၊ အသင်္ချေယျဆိုပြီးရှိပါတယ်။ ‘ခု’ကနေ ‘ကုဋေ’အထိကို သုညတစ်လုံးစီတိုးခြင်းဖြင့် သွားပါတယ်။

ဆယ်=10၊ ရာ=100၊ ထောင်=1000၊ သောင်း=10000၊ သိန်း=100000၊ သန်း=1000000၊ ကုဋေ=10000000 ဆိုပြီး သုညတစ်လုံးစီတိုးခြင်းဖြင့် အစဉ်လိုက်သွားပါတယ်။ ကုဋေပြီးလို့ ကောဋိကနေ အသင်္ချေယအထိက အဆင့်တစ်ခုတက်တိုင်း သုည (၇)လုံးစီ တိုးရပါတယ်။

ဆိုပြီး အဆင့်တစ်ဆင့်တက်တိုင်း သုည (၇) လုံးစီတိုးပြီး တက်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်အသင်္ချေဆိုရင် တန်ဖိုးအားဖြင့် 1×10^140 (၁ရဲ့နောက်မှာ သုညအလုံး ၁၄၀)နဲ့ ညီမျှပါတယ်။ သင်္ချာကြီး (၈)မျိုး – (1)သတေကာဋိ =ကုဋေတစ်ရာ 1နောက်မှ သုည 9လုံးရှိသောအရေအတွက်။

(2)ပကောဋိ =1နောက်မှ သုည 14လုံးရှိသောအရေအတွက်။ (3) ကောဋိပကောဋိ =1နောက်မှ သုည 21လုံးရှိသောအရေအတွက်။ (4)နဟုတ =1နောက်မှ သုည 28လုံးရှိသောအရေအတွက်။ (5)နိန္နဟုတ =1နောက်မှ သုည 35လုံးရှိသောအရေအတွက်။

(6)နိရဗ္ဗုဒ =1နောက်မှ သုည 36လုံးရှိသောအရေအတွက်။ (7)အက္ခောဘိဏီ =1နောက်မှ သုည 42လုံးရှိသောအရေတွက်။ (8) အသင်္ချေယျ =1နောက်မှ သုည 140လုံးရှိသော အရေအတွက်။ “အသင်္ချေ ရေတွက်ပုံ” -ဗုဒ္ဓဘာသာတို့အနေဖြင့်

လေးအသင်္ချေနှင့်ကမ္ဘာတစ်သိန်း ဟူသောစကားကို လူတိုင်းကြားဖူး၍ နားလည်းယဉ်နေလောက်ပေ၏။ သို့သော် အဓိပ္ပါယ်ကိုကား နားမလည်သူကများ၏။ အဓိက နားမလည်နိုင်သောစကားလုံးမှာ အသင်္ချေ သို့မဟုတ် အသင်္ချေယျဟူသော စကားပင် အဓိကဖြစ်၏။

သို့အတွက် အသင်္ချေ၏အဓိပ္ပါယ် သို့မဟုတ် ၎င်း၏တန်ဖိုးကို တွက်ပြပါအံ့။ တစ်အသင်္ချေဆိုသည်မှာ တစ်နောက် သုညအလုံးပေါင်း ၁၄၀ရှိသည်ဟု ဦးစွာမှတ်သားထားစေလိုပါ၏။ အဘယ့်ကြောင့် ၁၄၀ ရှိရသနည်း။ တွက်ပြပေးပါမည်။ လက်တွေ့ရေတွက်ကြည့်ကြပါစို့။

“ခု၊ ဆယ်၊ ရာ၊ ထောင်”မှစ၍ “အသင်္ချေယျ”ထိအောင် ရေတွက်ပုံံကို အရင်သိရာ၏။ ၎င်းကို အစဉ်လိုက် ရေတွက်သော် “ခု၊ ဆယ်၊ ရာ၊ ထောင်၊ သောင်း၊ သိန်း၊ သန်း၊ ကုဋေ၊ကောဋိ၊ ပကောဋိ၊ ကောဋိပကောဋိ၊ နဟုတံ၊ နိန္နဟုတံ၊ အက္ခေဘိဏီ၊ ဗိန္ဒု၊ အဗ္ဗုဒ၊ နိရဗ္ဗုဒ၊ အဗဗ၊ အဋဋ

သောကန္ဓိက၊ ဥပ္ပလ၊ ကုမုဒ၊ ပဒုမ၊ ပုဏ္ဍရိက၊ ကထာန၊ မဟာကထာန၊ အသင်္ချေယျ” (၂၇ လုံးရှိ၏)ဟူ၍ အစဉ်အတိုင်းaရတွက်ရ၏။ ရေတွက်ပုံမှာ ‘ခု’မှ ကုဋေအထိကို သုည ၁လုံးစီသာ တိုးရာ၏။ ဥပမာ – ၁=တစ်ခု၊ ၁၀=တစ်ဆယ်၊ ၁၀၀=တစ်ရာ၊ ၁၀၀၀=တစ်ထောင်

၁၀၀၀၀=တစ်သောင်း၊ ၁၀၀၀၀၀=တစ်သိန်း၊ ၁၀၀၀၀၀၀ =တစ်သန်း၊ ၁၀၀၀၀၀၀၀=တစ်ကုဋေ ဤလောက်ထိ အားလုံးနားလည်ပြီးသားဖြစ်၏။ သို့သော် ကောဋိမှစ၍ ရေတွက်ပုံကိုမူ အလှမ်းဝေးကြ၏။ ရေတွက်ပုံမှာ ကောဋိမှ အသင်္ချေယျထိကိုမူ သုည ၇လုံးစီ တိုးရာ၏။

ဥပမာ – ၁၀,၀၀၀,၀၀၀=တစ်ကုဋေ၊ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ =ဆယ်ကုဋေ(သုညတစ်လုံးတိုး)၊ ၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ =ကုဋေတစ်ရာ(သုညနှစ်လုံးတိုး)၊ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ =ကုဋေတစ်ထောင် (သုံးလုံးတိုး)၊ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ =ကုဋေတစ်သောင်း(လေးလုံးတိုး)

၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ =ကုဋေတစ်သိန်း (ငါးလုံးတိုး)၊ ၁၀၀၀၀၀၀၀,၀၀၀၀၀၀ =ကုဋေတစ်သန်း(ခြောက်လုံးတိုး)၊ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ =တစ်ကောဋိ(ခုနစ်လုံးတိုး) စသဖြင့် ကောဋိမှ ပကောဋိသို့လည်း ဤနည်းအတိုင်း သုညခုနစ်လုံးတိုးပေးခြင်းဖြင့် ရေတွက်၏။

ဥပမာ- တစ်ကောဋိကို သုညတစ်လုံးတိုးသော် ဆယ်ကောဋိ၊ နှစ်လုံးတိုးသော် ကောဋိတစ်ရာ (နားလည်ပါအံ့)၊ သုံးလုံးတိုးသော် ကောဋိတစ်ထောင်၊ လေးလုံးတိုးသော် ကောဋိတစ်သောင်း၊ ငါးလုံးတိုးသော် ကောဋိတစ်သိန်း၊ ခြောက်လုံးတိုးသော် ကောဋိတစ်သန်း

ခုနစ်လုံးတိုးသော် ပကောဋိ (နားလည်ပါအံ့)။ ဤနည်းအတိုင်း ပကောဋိမှ ကောဋိပကောဋိ၊ ကောဋိပကောဋိမှ နဟုတံ စသဖြင့် နောက်ဆုံး ၂၇ကြိမ်မြောက် အသင်္ချေယျ အထိ ဤနည်းအတိုင်း သုညတစ်လုံးချင်းစီတိုးလာ၍ ခုနစ်လုံးမြောက်သော် နောက်တန်ဖိုးပြောင်းပေးရ၏။

ဤနည်းအတိုင်း ရေတွက်လာသော် အသင်္ချယျ သို့ရောက်သော် သုညအလုံးပေါင်း ၁၄၀ရှိသည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် တစ်အသင်္ချေယျ၏အရေအတွက်သည် တစ်နောက် သုညအလုံးပေါင်း (၁၄၀)ရှိသည်ဟု ဆိုခြင်းဖြစ်၏။ ထိုကြောင့် အသင်္ချေယျ၏ တန်ဖိုးအရေအတွက်မှာ

လွန်စွာများပြားလှတော့၏။ အသင်္ချေယျ၏ တန်ဖိုးများပြားပုံကို နမူနာသာဓကတစ်ခု ပြထား၏။ ဦးစွာ ဝါးအလုံးပေါင်း ၆၀ကို စည်းထား၏။ ထိုအလုံး ၆၀ပါသော ဝါးစည်းကို ခါးမှ အပိုင်းပေါင်း ၆၀ပိုင်းဖြတ်မည်ဖြစ်၏။ ထိုသို့ပိုင်းဖြတ်ပြီး၍ ရသောအစည်းပိုင်းတို ၆၀ကို ခရီးလမ်းဆုံ

လမ်းမအလယ်မှာ ထားရာ၏၊ ထိုဝါးအစည်းပုံအား ဆင်၊ မြင်း၊ ရထား၊ စစ်သည်ဗိုလ်ပါရဲမက်အပေါင်းများက ထောင်းထောင်း ညက်ညက်ကြေအောင် နင်းချေဖြတ်ဆီးသွားသောအခါ ထိုဝါးအစည်းပုံသည် မှုန့်မှုန့်ညက်ညက်ကြေသွား၏။ ထိုဝါးပုံမှ ကြေညက်သွားသော ဝါးမှုန်များကို

ရေတွက်သော် ၁၄ ခုမြောက်သော အက္ခေဘိဏီမျှသာ ရှိသေးသည်ဟုဆို၏။ သို့ဆိုလျှင် အသင်္ချေယျ၏တန်ဖိုးကား မည်မျှပင် များပြားနေမည်နည်းဟုတွေးရင်း ဘုရားရဟန္တာတို့၏ ကြီးမြတ်လှသောဉာဏ်တော်အား အံ့သြလေးစား ချီးကျူးပူဇော်ရင်း။

ChitthuMin လေးစားစွာဖြင့် ခရက်ဒစ်