နိုင်ငံရေး

မြန်မာငွေ သုံးသိန်းအထက်လက်ဝယ်တွေ့ရှိလျှင်အရေး ယူတော့မည်ဟု MWD ကြေညာ

မြန်မာငွေ သုံးသိန်းအထက်လက်ဝယ်တွေ့ရှိလျှင်အရေး ယူတော့မည်ဟု MWD ကြေညာ

မြန်မာငွေကျပ် (၃)သိန်းနှင့်အထက်အား လက်ဝယ်ကိုင်ဆောင်ခြင်း(သို့မဟုတ်)သိမ်းဆည်းခြင်းများမပြုလုပ်ရ။..

လိုက်နာမှုမရှိဘဲ စီစစ်တွေ့ရှိပါက အဂတိတိုက်ဖျ က်ရေးဥပေဒအက်ဥပဒေ တို့ဖြင့်ထိရောက်စွာ အရေးယူ…

ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း MWD ရုပ်မြင်သံကြားမှသတိပေးလိုက်သည်။..

[Zawgyi]

မြန်မာငွေကျပ် (၃)သိန်းနှင့်အထက်အား လက်ဝယ်ကိုင်ဆောင်ခြင်း(သို့မဟုတ်)သိမ်းဆည်းခြင်းများမပြုလုပ်ရ။..

လိုက်နာမှုမရှိဘဲ စီစစ်တွေ့ရှိပါက အဂတိတိုက်ဖျ က်ရေးဥပေဒအက်ဥပဒေ တို့ဖြင့်ထိရောက်စွာ အရေးယူ…

ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း MWD ရုပ်မြင်သံကြားမှသတိပေးလိုက်သည်။..

Crd